KONKURZ

Výběr účastníků bude proveden na základě audio nahrávky či odkazu na YouTube, v délce max. 10 minut, obsahující sólový výkon, případně komorní výkon, ve kterém je hlas/nástroj zřetelně slyšet.

Termín ukončení přihlášek do konkurzu včetně zaslání nahrávky je 30. dubna 2019. Zájemci budou průběžně informováni o výsledcích konkurzu. Nejpozději do 15. května 2019 všichni obdrží vyrozumění.

Účastníkům bude poskytnuto stipendium pokrývající kurzovné, ubytovací náklady, zajištění dopravy v rámci projektu (mezi jednotlivými koncerty a zkouškami).


Kdo se může hlásit?

Studenti konzervatoří či vysokých hudebních škol, případně zdatní zkušení amatéři na úrovni konzervatoristů.

Zpěváci - soprán, alt, tenor, bas

Instrumentalisté - housle, violy, violoncella, kontrabas, theorba, cembalo, flauto traverso


Jan Josef Ignác Brentner


Výběr skladeb, ze kterého se může čerpat pro naše mladé frekventanty, a k nimž máme noty - partitury i jednotlivé party + překlady textů.


Skladby v německém jazyce:

Himmelssonne Motetti pro defunctis (moteto pro sólový bas a ansámbl SATB)

Jesu, du mein treues Hirt Motetti pro defunctis (moteto pro sólový soprán a ansámbl SATB)

O Jesu mein Motetti pro defunctis (moteto pro sólový alt a ansámbl SATB)


Skladby v latině:

Hoste devicto ze sbírky Harmonica duodecatometria ecclesiastica op. 1/VI (árie pro soprán a orchestr)

Desidero Te ze sbírkyHarmonica duodecatometria ecclesiastica op. 1/X (árie pro soprán, sólové housle a basso continuo)

Plaude exulta cor meum ze sbírky Harmonica duodecatometria ecclesiastica op. 1/I (árie pro soprán a orchestr)

Quam suavis amor ze sbírky Harmonica duodecatometria ecclesiastica op. 1/IX (árie pro soprán, sólové housle a basso continuo)

Perfice gressus meos ze sbírky Offertoria solleniora op. 2/II (ofertorium pro soprán, alt, tenor a bas)

Gloria et honore ze sbírky Offertoria solleniora op. 2/V (ofertorium pro soprán, alt, tenor a bas)

Cantemus Domino ze sbírky Offertoria solleniora op. 2/VI (ofertorium pro soprán, alt, tenor a bas)

Laudate Dominum ze sbírky Offertoria solleniora op. 2/III (ofertorium pro soprán, alt, tenor a bas)

Benedicite gentes ze sbírky Offertoria solleniora op. 2/IV (ofertorium pro soprán, alt, tenor a bas)

Jubilate Deo ze sbírky Offertoria solleniora op. 2/I (ofertorium pro soprán, alt, tenor a bas)

Confitebor Vesperae cum ordinariis psalmis (žalm pro soli + SATB)

Beatus vir Vesperae cum ordinariis psalmis (žalm pro soprán, alt, tenor a bas)

Laudate Dominum Vesperae cum ordinariis psalmis (žalm pro soprán, alt, tenor a bas)

Domine non sum dignus ze sbírky Hymnodia divina op.3 (árie pro tenor, sólový hoboj a basso continuo)

In te confido ze sbírky Hymnodia divina op.3 (árie pro soprán a orchestr)

Oderit me totus mundus ze sbírky Hymnodia divina op.3 (árie pro tenor a orchestr)

Parce mihi Domine ze sbírky Hymnodia divina op.3 (árie pro soprán a orchestr)

Gloria et honore ze sbírky Hymnodia divina op.3 (árie pro bas a orchestr)

O beata ze sbírky Hymnodia divina op.3 (árie pro soprán a orchestr)Po dobu projektu bude jednotné ladění pro všechny instrumentalisty i zpěváky a´=415 (temperatura Kellner/Bach)